Connecting to LinkedIn...

[Long An]_Trưởng Phòng Nhân Sự (Biết Tiếng Hàn)_ HR Manager

Job Title: [Long An]_Trưởng Phòng Nhân Sự (Biết Tiếng Hàn)_ HR Manager
Location: Long An
Industry:
HR
Salary: 25000000
Reference: D374CC496073B87A
Job Published: October 12, 2018 13:58

Job Description

[Long An]_Trng Phng Nhn S (Bit Ting Hn)_ HR Manager

Vin HR Corporation

M t chi tit cng vic

* Lm vic vi khch hng ca Vin HR ti KCN Long Hu- Ha Bnh, Nh Thnh, Th Tha, Long An, l cng ty may mc vi 100% vn u t nc ngoi ang cn tuyn v tr Trng Phng Nhn S vi m t cng vic nh sau:

- Qun l v lu tr h s ca nhn s cng ty bao gm c nhn vin ang lm hay ngh vic.
- Chm cng, tnh lng cho nhn vin
- Lu tr h s ca cc ng vin d tuyn,thng k s lng nhn vin trong cng ty
- Tip nhn cc xut ca cc qun l phng ban v vic tuyn dng nhn vin mi
- Tng hp, bo co cng vic tuyn dng cho ban gim c cng ty
- Tuyn dng v xem xt cc h s xin vic ng tuyn lc ra cc h s ph hp
- T chc phng vn v k hp ng th vic.
- o to nhn s

Kinh nghim/K nng chi tit

- Trnh : Tt nghip i hc
- Hn 30 tui
- Kinh nghim: C kinh nghim v HR
* Yu cu khc:
- Giao tip ting Hn tt.
- C tinh thn trch nhim cao.

M t

 • Ngnh ngh vic lm:
  • Nhn s
  • Bin phin dch / Thng dch vin
  • Qun l iu hnh
 • Cp bc: Qun l / Trng phng
 • Ni lm vic:
  • Long An , Huyn Th Tha
 • Trnh hc vn: C nhn
 • Mc kinh nghim: 2-5 nm kinh nghim
 • Loi cng vic: Ton thi gian c nh
 • Tui: 30-60
 • Gii tnh: Nam/N

Thng tin lin h

 • Cch lin h: Np trc tuyn, Gi km File, Trc tip
 • M t:

  - Cc ng vin quan tm vui lng gi h s trc tuyn trn CAREERLINK

 • Tn lin h: ng Ph Bnh
 • a ch: Phng 210, Ta nh ITP, Khu ph 6, Phng Linh Trung , Qun Th c , H Ch Minh, Vit Nam
 • in thoi lin lc: 0898897769
Nhn h s ng vin bng ngn ng: Ting Anh

Ting Hn Quc Trng Phng Nhn s Trng phng hnh chnh nhn s HR Supervisor Hnh chnh nhn s Long An HR Specialist