Connecting to LinkedIn...

Human Resources Manager - Hospitality

Job Title: Human Resources Manager - Hospitality
Contract Type: Permanent
Location: Ho Chi Minh City
Industry:
HR
Job Published: June 21, 2018 02:12

Job Description

40HRS HR CONSULTING SERVICES

Job Description

a/ Xây dựng chiến lược phát triển tổ chức:

 

Xây dựng chính sách sử dụng, đào tạo và phát triển con người.

Thiết lập sơ đồ tổ chức các phòng ban.

Lập kế hoạch chi phí nhân sự hàng năm.

Xây dựng nội qui làm việc.

Xây dựng chính sách kỷ luật lao động.

Xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Giải quyết tranh chấp lao động.

b/ Tuyển dụng lao động:

 

Định biên nhân sự công ty.

Xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân sự.

Thực hiện quảng cáo tuyển dụng.

Phỏng vấn tuyển dụng nhân viên các cấp bậc, đặc biệt cấp bậc từ Trợ lý Quản lý trở lên.

Xây dựng bản mô tả công việc và cập nhật hàng năm.

c/ Xây dựng chính sách tiền lương và chế độ:

 

Xây dựng thang bảng lương theo cấp bậc nhân viên và chức năng công việc.

Xây dựng chế độ làm việc, các chính sách trợ cấp ngoài lương.

Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo Luật.

Theo dõi việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động.

Tham vấn chế độ tiền lương và chính cách cho Ban Giám đốc.

d/ Đào tạo và phát triển tài năng:

 

Tổ chức đào tạo phát triển nhân sự nội bộ.

Giám sát việc gửi người lao động tham gia các khóa đào tạo do Nhà nước qui định.

Phối hợp các phòng ban tổ chức đào tạo nghiệp vụ phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Đề xuất các khóa đào tạo chuyên môn, tu nghiệp phát triển nhân sự cốt cán.

Quy hoạch đội ngũ, phát hiện và phát triển tài năng, tạo cơ hội thăng tiến nội bộ, gắn bó phát triển lâu dài với doanh nghiệp.

Tổ chức đánh giá kết quả công việc hàng năm.

e/ Quản lý hoạt động công ty:

 

Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động và đội ngũ Phòng Nhân sự.

Đảm bảo các quy trình và chính sách được triệt để thực hiện và cải tiến liên tục.

Giám sát việc thực hiện kỷ luật làm việc và tác phong nhân viên.

Quản lý hoạt động Nhân sự dựa trên sự hiểu biết và có cập nhật Luật Lao động.

Giám sát các vấn đề về giấy phép và visa cho lao động nước ngoài.

Đảm bảo việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhân sự cả trên máy vi tính và giấy tờ, và đảm bảo tính bảo mật hồ sơ.

Giám sát việc ký kết, gia hạn hợp đồng lao động với nhân viên.

Tổ chức các hoạt động nhân viên tháng, quí, năm.

Xây dựng chương trình khen thưởng nhân viên giỏi.

Kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, các tổ chức giáo dục, trường học để xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai.

Hợp tác với công đoàn trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ nhân viên.

Xây dựng và khuyến khích các kênh giao tiếp trong nhân viên, các hoạt động đội nhóm, đoàn thể.

Giám sát và điều phối các vấn đề về bữa ăn, phương tiện, và đi lại của nhân viên.

Giám sát các vấn đề về chính sách y tế, vệ sinh và an toàn lao động nơi làm việc.

Ngoài ra thực hiện những công việc và nhiệm vụ được giao trong phạm vi hoạt động công ty.

Job Requirements

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các tổ chức kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, khách sạn.

Có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo.

Có kinh nghiệm xây dựng tổ chức nhân sự.

Hiểu biết sâu rộng về Luật Lao động và vận dụng.

Hiểu biết và cập nhật về nguồn nhân lực ngành ẩm thực trên thị trường.

Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tập thể, hành xử chuyên nghiệp và nhất quán.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng văn phòng thông thạo.

Tiếng Anh viết và giao tiếp xuất xắc.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's