Connecting to LinkedIn...

HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)

Job Title: HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Reference: ED15284B4D12AFA7
Job Published: September 11, 2018 13:57

Job Description

HR&GA Manager (Ting Nht - KCN Ni Bi)

CareerLinks Client

M t chi tit cng vic

Kinh nghim/K nng chi tit

M t

 • M vic lm: D10510
 • Ngnh ngh vic lm:
  • Th k / Hnh chnh
  • Nhn s
  • Bin phin dch (ting Nht)
 • Cp bc: Qun l / Trng phng
 • Ni lm vic:
  • H Ni , Huyn Sc Sn
 • Trnh hc vn: C nhn
 • Mc kinh nghim: 2-5 nm kinh nghim
 • Loi cng vic: Ton thi gian c nh
 • Gii tnh: Nam/N

Thng tin lin h

 • Cch lin h: Np trc tuyn, Gi km File, Trc tip
 • M t:
 • Tn lin h: Ms. Chi Hng
 • a ch: Phng 307, Ta Nh DMC , 535 Kim M , Qun Ba nh , H Ni, Vit Nam
 • Email lin h: doanhuong@careerlink.vn
 • in thoi lin lc: 024 - 3519 0410
Nhn h s ng vin bng ngn ng: Ting Nht

Ting Nht Trng Phng Tng v Cng ty Nht Nhn s