Connecting to LinkedIn...

HR Manager | Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Khách Sạn, $3000, H1000)

Job Title: HR Manager | Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Khách Sạn, $3000, H1000)
Location: Unknown
Industry:
HR
Reference: B4D8D2438B4E5321
Job Published: August 16, 2019 13:37

Job Description

M t cng vic

Khch hng ca chng ti l mt cng ty thuc lnh vc khch sn, hin ang tuyn Trng Phng Hnh Chnh Nhn S ti Bc Ninh:

Nhn s

 • Tuyn dng v thu ht nhn ti
 • o to v pht trin ngun lc cho cng ty
 • Ph trch C&B

Hnh Chnh

 • Kim sot vn phng phm, cng viecej vn th v hnh chnh trong cng ty
 • Chi tit trao i c th trong phng vn

Yu cu cng vic

 • Nam/N
 • Trnh hc vn: i hc chuyn ngnh lin quan
 • Kinh nghim: Ti thiu 5 nm kinh nghim ti v tr tng ng ti khch sn tiu chun 5*
 • Ngoi ng: Ting Anh c bn
 • Tin hc vn phng thnh tho
 • K nng qun l, hoch nh chin lc v qun xuyn cng vic

Thng tin chung

Cp bc Trng Phng
Thi gian lm vic Ton thi gian
Mc lng($) Chnh xc
T $1500

W1siziisijiwmtkvmdgvmdyvmdivmtevmdmvnjkvzglnaxrhbc1hzc5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijqwmhgymdkjil1d