Connecting to LinkedIn...

HR Manager (Làm việc tại Long An)

Job Title: HR Manager (Làm việc tại Long An)
Location: Long An
Industry:
HR
Reference: BCD5995E5E7CC40D
Job Published: August 16, 2019 13:38

Job Description

M t Cng vic

Ln k hoch, thit k c cu t chc phng Nhn s v cc phng ban khc ca Cng ty.

Lp k hoch hot ng ca phng Nhn s.

Thc thi cng tc nhn s Bnh vin v th k hi ng tuyn dng nhn s.

Thc thi chnh sch lao ng tin lng theo qui ch ca Tp on.

Lp k hoch v thc thi cng tc tuyn dng nhn s.

Chu trch nhim trc tip vi Gim c Nhn s.

Thc thi cc cng vic khc nhm phc v cho cng vic ca bnh vin.

Yu Cu Cng Vic

1. Nng lc chuyn mn:

Tt nghip i hc hoc sau i hc, u tin chuyn ngnh Lut, qun tr kinh doanh, qun tr ngun nhn lc.

2. Yu cu kinh nghim:

Ti thiu 03 nm kinh nghim v tr tng ng, u tin ng vin c kinh nghim lm trong lnh vc Y t.

u tin ng vin c tr ti Long An.

Tin hc: s dng thnh tho tin hc vn phng, cc phn mm lin quan n chuyn mn.

3. Nng lc qun l:

Nng lc thit lp mc tiu, hoch nh, t chc, lnh o, kim sot; ra quyt nh, qun l con ngi, qun l ngn sch tt.

4. K nng yu cu:

Nng ng, giao tip tt. Cn thn, quyt on, trung thc, nhit huyt vi cng vic.

Th hin r tnh cam kt (lun gi li ha), tnh cng bng (khng thin v), tnh tn trng (lng nghe cng pht trin).

Kh nng hoch nh chin lc v ngun nhn lc; phng vn, nh gi nhn s; m phn, thuyt trnh v giao tip tt.

C o c ngh nghip trong sng, khng t li.

Thng tin khc

 • Bng cp: i hc
 • tui: Khng gii hn tui
 • Hnh thc: Nhn vin chnh thc
 • Thi gian th vic: 60 ngy
 • Thi gian lm vic: T th 2 n th 6
 • C hi hun luyn: C hi c lm vic cng cc chuyn gia u ngnh, cc ng nghip c chuyn mn su trong lnh vc
 • ng nghip: Thn thin, ha ng, ci m. Mi trng lm vic tr, nng ng v nhit huyt.
 • Phc li:

  - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
  - Bo him tai nn 24/24, bo him sc khe cho bn thn v ngi thn
  - Thng theo hiu qu cng vic, thng l Tt, tng lng hng nm
  - Khm sc khe nh k hng nm

www.twgroup.com.vn Qui m cng ty: 500-999

W1siziisijiwmtkvmdgvmdyvmdivmtevmdmvnjkvzglnaxrhbc1hzc5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijqwmhgymdkjil1d