Connecting to LinkedIn...

HR Manager, Business Manager

Job Title: HR Manager, Business Manager
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Salary: 1500
Reference: ABD641F0ADEFC724
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description Ln k hoch xy dng b my trong cng ty
Qun l, r sot, nh gi c cu tin lng
Ph trch cc hot ng nhn s, tuyn dng trong cng ty
Kim tra, gim st cc vn bn chng t, to li cc quy nh, quy tc trong cng ty
Cc cng vic mang tnh qun l khc trao i c th khi phng vn Skill C kinh nghim khong 5 nm v tr trng b phn nhn s tng v C kh nng ln k hoch, thuyt trnh trong ni b Ting Anh s dng tt trong cng vic
C kinh nghim lm vic ti cc cng ty thng mi u tin ng vin nm r cch thc hot ng v vn ha doanh nghip ca cng ty thng mi u tin ng vin c kinh nghim 5 nm tr ln v tr tng ng
Certificate