Connecting to LinkedIn...

HR Manager

Job Title: HR Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1200
Reference: E90396B410124A82
Job Published: August 13, 2019 13:44

Job Description

Job Description Thit lp, qun l v thng xuyn xem xt cc chnh sch hot ng, quy nh hnh chnh v th tc giy t php l.
H tr cc cng tc xy dng, t chc h thng c cu ca cng ty.
Qun l vn phng v cc vn lin quan n b phn hnh chnh tng v ca cng ty.
Trao i trc tip khi phng vn. Skill Giao tip Ting Nht lu lot. C 5 nm kinh nghim v tr trng phng nhn s. u tin ng vin tng lm vic ti nh my sn xut vi s lng CNV trn 1000 CNV. C k nng t chc, sp xp cng vic v qun l iu ng nhn s trong b phn. C kh nng thuyt phc, ky nng trnh by.
Certificate

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

W1siziisijiwmtkvmdgvmdyvmdivmtevmdmvnjkvzglnaxrhbc1hzc5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijqwmhgymdkjil1d