Connecting to LinkedIn...

HR- Manager.

Job Title: HR- Manager.
Location: Hồ Chí Minh
Industry:
HR
Salary: 15
Reference: 0F6E0C77F87202EA
Job Published: April 13, 2019 13:33

Job Description

M t

-Thit lp c cu t chc nhn s thuc phng ban ph hp vi yu cu cng vic v nng lc ca nhn vin cp di.
-Qun l, iu hnh, phn b cng vic cho nhn vin trong b phn nhn s.
-Gim st cng nhn vin ca xng/b phn thuc khu vc qun l trong vic thc thi cc chnh sch, quy trnh, ni quy lao ng ca cng ty.
-T vn, h tr cng nhn vin gii p cc thc mc: lng, phc li, ch ca cng nhn vin.
-Tng hp, phn tch, bo co cho ban lnh o tnh hnh lao ng trong khu vc xng/b phn qun l.
- xut, kin ngh xy dng, sa i cc chnh sch, quy trnh nhn s ph hp vi thc t hot ng ca Cng ty trn c s Php lut Lao ng.

Yu cu

-Ting trung giao tip.
-C t nht 01 nm kinh nghim v tr tng ng.
-Thnh tho vi tnh vn phng: Word, Excel, PPT.
-Am hiu lut lao ng v cc quy nh ca lut c lin quan.
-Kh nng lp k hoch, trin khai k hoch.
-Kh nng tng hp, phn tch, bo co nhanh, gn, chnh xc.
-Chu c p lc cao trong cng vic.

Quyn li

-Lm vic trong mi trng nng ng, chuyn nghip c nhiu c hi thng tin.
-Cung cp trang thit b y phc v cng vic.
-c hng y cc ch BHXH, BHYT, BHTN... theo lut nh.
-c hng cc chnh sch phc li theo quy nh ca Cng ty.
-c o to, nng cao nghip v thng xuyn.