Connecting to LinkedIn...

HR Manager

Job Title: HR Manager
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Salary: 1500
Reference: C30C9341AE100DE1
Job Published: March 16, 2019 12:55

Job Description

Job Description Lp k hoch, t chc thc hin v gim st mi hot ng ca phng ban, tham gia xy dng v thc hin mc tiu ra vi chin lc chung l pht trin cng ty
Chu trch nhim cn i ngn sch hng nm cho khi vn phng, qun l chi tiu trong vn phng gp phn gip vic kinh doanh ca cng ty c thng sut v hiu qu
Phi hp vi cc Team Manager v tng gim c ln k hoch qun l nhn s, qun l hot ng k ton, i ng IT, ra h quy tc chung ng x trong ni b cng ty
Qun l i ng nhn vin cp di, nh gi v gim st s thc hin ca nhn vin
nh gi hiu qu lm vic ca nhn vin, thng xuyn trao i, nh hng pht trin trong tng lai cho nhn vin
T chc cc chng trnh training o to gip nhn vin pht trin nng lc, ti a ha hiu qu trong cng vic v c l trnh thng tin r rng
H tr i ng lnh o cp cao trong vic gim st iu hnh cc nhn s ca cc phng ban K ton, IT, hnh chnh nhn s
C th s c trao i k hn khi phng vn Skill Tt nghip i hc chuyn ngnh lin quan n Hnh chnh nhn s, Kinh t, ngoi giao... C t nht 5 nm kinh nghim trong v tr tng t Ting Anh s dng thnh tho trong mi trng quc t (c bit phi c kh nng ni v vit tt) C kinh nghim hoch nh chnh sch v o to nhn vin C t
C kin thc tt v Lut php Vit Nam lin quan n lao ng v kinh doanh
Certificate

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's