Connecting to LinkedIn...

HR-GA Manager

Job Title: HR-GA Manager
Location: Dong Nai
Industry:
HR
Salary: 17800000
Reference: 2BC64B8028DC04DA
Job Published: March 16, 2019 12:51

Job Description

Job Description - Cc cng vic khc do sp ngi Nht ch o
- Thng dch, h tr cho gim c ngi Nht
- Thc hin cc cng vic lin quan n hnh chnh, nhn s ... Skill Ting Nht lu lot
C kinh nghim lm v tng v nhn s.
Trung thc c trch nhim vi cng vic.
C k nng qun l nhn vin.
Certificate - Tng ng N3 tr ln