Connecting to LinkedIn...

HR-GA Manager

Job Title: HR-GA Manager
Location: Dong Nai
Industry:
HR
Salary: 22000000
Reference: E4CB76868F73C2F1
Job Published: March 16, 2019 12:56

Job Description

Job Description H tr mt phn cng vic v tng v trong nh my.
Chu trch nhim chnh v an ton lao ng, HSE, mi trng, x l cht thi, qun l ri ro trong nh xng.
Qun l cng tc bo tr nh xng, follow tin thc hin.
Trao i chi tit khi phng vn. Skill C kinh nghim lm qua v tr tng t.
C kin thc v ISO, HSE, an ton lao ng .
Ting Nht giao tip tt.
u tin ng vin Bin Ha ng Nai.
Certificate