Connecting to LinkedIn...

HR GA Manager

Job Title: HR GA Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1000
Reference: 6B2F1D15FC664355
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description H tr cc cng tc xy dng, t chc h thng c cu ca cng ty.
Qun l vn phng v cc vn lin quan n b phn hnh chnh tng v ca cng ty.
Chm sc, to mi trng lm vic tt cho i ng nhn vin, qun l v nh gi nhn vin, h tr tuyn dng nhn vin mi.
Thc hin nhim v: tnh lng, bo him, lm ha n, thanh ton, lin h vi ngn hng
Chu trch nhim tuyn dng nhn s mi.
Va nhng cng vic lin quan khac nhm hoan thanh trach nhim c giao. Skill Gii tnh: Nam/N. Ting Nht giao tip tt (N3 tr ln). Co it nht 3 nm kinh nghim trong linh vc hanh chinh nhn s. C kh nng lm vic c lp, gii quyt vn . Chm ch, cn thn, giao tip tt. Chu c p lc cng vic.
u tin ng vin co kinh nghim Set up cng ty mi
Certificate