Connecting to LinkedIn...

HR GA Manager

Job Title: HR GA Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 1000
Reference: 4D3F7FACA5A59184
Job Published: March 16, 2019 12:53

Job Description

Job Description Qun l tt c cc hot ng cua phong hanh chinh nhn s.
Thc hin cc chng trnh o to cho cc cn b nng cao kin thc v k nng cho nhn vin.
Qun l cng vic ca nh my nh qun l cht lng, marketing, ...
Cng gim c i thm cc nh my.
H tr cc cng vic bin phin dch cho sp Tng. Skill Nam, tt nghip i hc, t 30 tui tr ln. Giao tip ting Nht lu lot. (N2 tr ln). Co 5 nm kinh nghim trong lnh vc hanh chinh nhn s v t nht 3 nm v tr qun l. Kh nng lnh o nhn vin, lp k hoch, t chc va gim st cng vic.
C th bt u cng vic t 10.07.2017 u tin ng vin c N1.
Certificate