Connecting to LinkedIn...

HR & GA Manager

Job Title: HR & GA Manager
Location: Dong Nai
Industry:
HR
Salary: 22000000
Reference: 4C5D0D2906366CA7
Job Published: March 16, 2019 12:52

Job Description

Job Description Lp k hoch, Qun l v iu hnh ton b cc cng tc ca phng nhn s: Qun l nhn s, chnh sch lng, thng, phc li, m bo chnh sch nh nc, lut lao ng
Xy dng v hon thin cc Quy trnh nhn s, quy trnh qun l lao ng v tin lng nhm nng cao hiu qu ca b phn Nhn s v trong ton cng ty.
Tham mu, xut v c cu t chc ca cng ty. H tr Ban lnh o trong vic gii quyt cc vn lin quan n HCNS, ch phc li cho ngi lao ng v cc vn pht sinh khc.
H tr phin dch khi cn thit.
Cng vic c th trao i khi phng vn. Skill Ting Nht giao tip tt (tng ng N3 tr ln)
u tin ng vin c th giao tip ting Anh.
C kinh nghim ti v tr tng ng.
C kinh nghim set up quy trnh mi.
Cng ty c chnh sch h tr cho s pht trin ca mi c nhn mt cch c h thng, chuyn nghip mang tnh quc t: nhng key person mi s c training ti Nht 3 thng.
Quy m cng ty ton cu, mi trng ha ng thn thin, ng nghip lun quan tm gip nhau.
Cng ty lun chm lo n i sng ca nhn vin, ch lng thng v phc li r rng, cng ty lun n lc gi mc lng nm trong top cc doanh nghip Nht u ngnh.
Certificate - Tng ng ting Nht N3 tr ln