Connecting to LinkedIn...

Giám Sát Nhân Sự | HR Senior Supervisor (Tiếng Nhật/Sản Xuất, 1000USD, BH5667)

Job Title: Giám Sát Nhân Sự | HR Senior Supervisor (Tiếng Nhật/Sản Xuất, 1000USD, BH5667)
Location: Ha Noi
Industry:
HR
Reference: 996DACC2E5ECF6E9
Job Published: July 14, 2019 13:54

Job Description

M t Cng vic

Khch hng ca chng ti l mt cng ty sn xut c vn u t nc ngoi, hin ang tuyn Gi m St Nh n S ti H Ni:

 • Thc hin vic tuyn dng, o to
 • Thc hin chm cng, tnh lng, thng, son tho hp ng lao ng
 • Thc hin cc ch bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip...
 • Kim tra v sinh trong cng ty, phng chng cc t nn x hi
 • Thc hin cc cng vic lin quan n nh gi nhn s hng nm
 • Gim st tnh hnh trt t lao ng trong cng ty
 • Qun l lao ng ngi nc ngoi
 • Bo co tnh hnh nhn s trong cng ty

Yu Cu Cng Vic

 • N, tui: 27-38 tui
 • Tt nghip i hc.
 • C 2 nm kinh nghim trong lnh vc Hnh chnh nhn s
 • Ting Nht tng ng N2
 • S dng thnh tho vi tnh vn phng (Word, Excel, Power point)
 • Hot bt, t tin c K nng giao tip tt

Thng tin khc

 • Bng cp: i hc
 • tui: 27 - 38
 • Gii tnh: N
 • Hnh thc: Nhn vin chnh thc
Qui m cng ty: 100 - 500