Connecting to LinkedIn...

GA-HR Manager

Job Title: GA-HR Manager
Location: Bac Ninh
Industry:
HR
Salary: 1100
Reference: DAE08DDEAAF4B336
Job Published: March 16, 2019 12:56

Job Description

Job Description Qun l thi gian lm vic ca cc nhn vin trong cng ty (ngy i lm, gi lm thm...)
Qun l nhn s (lm visa, tnh lng nhn vin...)
Xy dng mi trng ni b thn thin v chuyn nghip nhn vin c th pht trin mt cch ton din
Qun l ni b vn phng
C th s trao i k hn khi phng vn Skill C kinh nghim hnh chnh nhn s t 3 nm tr ln tng lm hnh chnh nhn s ti cng ty Nht (u tin cng ty sn xut) Ting Nht tt (tng ng N2 tr ln, khng cn c chng ch) Tnh cch chm ch, linh hot c th multitask c S dng tt tin hc vn phng (Word, Excel, Power Point)
u tin ng vin c th s dng thm ting Anh
Certificate