Connecting to LinkedIn...

GA-HR Manager

Job Title: GA-HR Manager
Location: Vinh
Industry:
HR
Salary: 1200
Reference: C8C841655373D06D
Job Published: March 16, 2019 12:56

Job Description

Job Description Ph trch cc cng vic ca HR-GA Manager nh sau:
1. Tng v:
Dch, chun b v qun l cc bo co, ti liu cho vic thnh lp cng ty
Cng tc th k v bin phin dch khi cn thit
Lm vic vi cc cng ty t vn, kim ton v vn phng lut...
2. Nhn s
Ph trch tuyn dng nhn vin mi
Thit lp cc chnh sch v nhn s (h thng nh gi, cp bc v lng)
Son cc quy tc, iu khon trong hp ng lao ng, lm hp ng cho nhn vin mi
Tnh lng, bo him x hi cho nhn vin, thanh ton cc khon chi ph ca cng ty
H tr nhn vin ngi Nht v ng k tm tr, visa, bo him
3. Cc cng vic khc
To cc form biu mu trong ni b cng ty
t v my bay, khch sn cho nhn vin ngi Nht khi i cng tc
*a im lm vic
Lm vic li to nh Icon 4, ng a, H Ni n thng 12/2020 sau s chuyn sang khu CN Thng Long 3 (Vnh Phc) Skill Ting Nht thnh tho (tng ng N2 tr ln) c th i ng tt qua email, in thoi C kinh nghim lm trng phng hnh chnh nhn s trong cc cng ty ca Nht t 5 nm tr ln C th tham gia o to ti Nht v Philippines khong 1 thng #8;
u tin ng vin tng lm cho cng ty mi set up ca Nht C th lm vic lu di ti KCN Thng Long 3 tng i du hc hoc lm vic ti Nht l mt li th ln
Certificate