Connecting to LinkedIn...

GA-HR Manager

Job Title: GA-HR Manager
Location: Hai Phong
Industry:
HR
Salary: 1200
Reference: 72CF352EB59C5357
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description Phin dch, tr l cho sp ngi Nht (ch s dng ting Anh)
H tr v mt th tc khi thnh lp doanh nghip mi
Ph trch tuyn dng nhn s mi, o to, qun l h thng nhn s, xy dng thang bng lng cho nhn vin
H tr visa cho ngi Nht
C th s c trao i k hn trong bui phng vn Skill N, trnh i hc tr ln Sinh sng ti Hi Phng hoc c kh nng lm vic lu di ti Hi Phng S dng c ting anh trong cng vic (ting anh tng ng Toeic 600 im, khng cn bng) C kinh nghim lm mng Hnh chnh nhn s t 5 nm tr ln tng lm vic ti cng ty v dch v
u tin ng vin tng lm vic trong doanh nghip Nht Bn u tin ng vin tng lm lnh vc Bt ng sn
Certificate