Connecting to LinkedIn...

GA & HR Manager

Job Title: GA & HR Manager
Location: Ho Chi Minh
Industry:
HR
Salary: 22000000
Reference: 67B3E7BF2F4A0DFD
Job Published: March 16, 2019 12:54

Job Description

Job Description - H tr cc cng tc xy dng, t chc h thng c cu ca cng ty.
- Qun l vn phng v cc vn lin quan n b phn hnh chnh tng v ca cng ty.
- H tr cc cng tc xin giy php thnh lp cng ty, cc vn nhn s, giy php lao ng, visa lu tr ca ngi nc ngoi
- Mt s cng vic khc theo ch th ca cp trn. Skill - C kinh nghim lm hnh chnh tng v trn 5 nm.
- u tin nhng ng vin tng lm ti cng ty sn xut.
- Ting Nht HOC ting Anh.
- Chm ch, c tinh thn trch nhim cao.
- K nng qun l, tng v.
Certificate