Connecting to LinkedIn...

GA & HR Manager

Job Title: GA & HR Manager
Location: Hai Duong
Industry:
HR
Salary: 1000
Reference: 0DF1DA409638BBE6
Job Published: March 16, 2019 12:51

Job Description

Job Description Ln k hoch pht trin v duy tr h thng nhn s v hnh chnh ti cng ty, h tr gim c ngi Nht
i ng vi cc c quan a phng, c quan chc nng v thu, phng chy cha chy, kim ton.
m bo hot ng tuyn dng, o to ni b, mua vn phng phm
Chu trch nhim hot ng lin quan n hp ng lao ng, tnh tin lng, thng, phc li
Cp nht lut bao gm lao ng, bo him x hi, an ton lao ng v lm vic vi cc bn lin quan
Trao i c th hn khi phng vn Skill Ting Nht thnh tho, tng ng N2 tr ln khng cn bng C kinh nghim lm vic mng hnh chnh nhn s cho cng ty Nht khong 4-5 nm tr ln
u tin ng vin bit ting Anh v c kinh nghim qun l ng vin tng lm vic, i du hc ti Nht hoc c chng ch ting Nht l mt li th ln ng vin c th i lm ngay, mong mun lm vic ti Hi Dng lu di
Certificate